Bạn muốn liên hệ với Admin của blog này. Hãy lên Garena và lang thang, biết đâu ngày nào đó sẽ gặp tôi đấy. Nếu bạn gặp một mạng Với tên chủ phòng DuongNgo và tên phòng là: Thách cả server (:

Đùa tí thôi, email của tôi đây: windows10.net[at]gmail.com